EU-förslag för kemikalier måste arbetas om

Jytte Guteland & Åsa Westlunds artikel på SVD Debatt 15/7 2016 Hormonstörande ämnen är farliga för hälsan. EU:s nya förslag på listning av ämnen är otillräckligt och bör skickas tillbaka för omarbetning. Vi kommer att arbeta för att lagstiftningen skärps, skriver S-politikerna Åsa Westlund och Jytte Guteland. Efter en lång tids förhalning är frågan om…

Läs mer

Tuffare klimatpolitik kräver minskade klyftor

Debattartikel av Jytte, publicerad i Uppsala Nya Tidning den 11 juni 2016 År 2016 är på god väg att bli det varmaste som någonsin uppmätts och sommarvärmen har på allvar kommit till Sverige. Temperaturen närmar sig kokpunkten också i Europaparlamentets miljöutskott, där jag och mina kollegor nu i dagarna gått in i den intensivaste fasen…

Läs mer

”Viktigt att EU-länderna antar HNS-konventionen”

Debattartikel i Sjöfartstidningen den 9 juni 2016. ?EU måste gå i bräschen för antagande av internationella regler för kemikalieskador inom sjötransporten?. Det skriver Jytte Guteland, europarlamentariker (S), i en debattartikel med anledning av att Europaparlamentet nu rekommenderar att medlemsländerna ratificerar HNS-konventionen. I Europaparlamentet antogs igår rekommendationer till rådet och kommissionen om behovet av att medlemsstaterna…

Läs mer

»EU bryter mot domstolsbeslut om Västsahara«

EU:s frihandelsavtal med Marocko måste exkludera produkter från Västsahara, skriver Jytte Guteland europaparlamentariker för Socialdemokraterna och Bodil Valero europaparlamentariker för Miljöpartiet på Dagens Arena. Förra veckan avled Mohamed Abdelaziz, Västsaharas president sedan många år. Han har lett västsahariernas kamp för självständighet sedan 1976. Nu är det därför viktigare än någonsin att vi står vid västsahariernas…

Läs mer

Matens ursprung måste framgå

Det är mycket lediga dagar, skolavslutningar, bröllop och annat så här i maj och juni och med det kommer helg- och storhandlandet. För mig är det frustrerande att det inte bättre framgår i vilket land många matvaror producerats. Många tillsammans med mig vill ha korrekt och tydlig information om innehållet och ursprunget för den mat…

Läs mer
facebook Twitter Email