Förbjud farliga kemikalier i vår vardag

Debattartikel av Jytte Guteland och Åsa Westlund i Expressen den 11 juli 2014.

Hormonstörande kemikalier finns överallt i vår vardag; i elektronik, möbler och leksaker.

Bevisen är starka för att de riskerar att påverka människors hälsa negativt. Tyvärr har lagstiftningen inte hängt med i forskningens framsteg och kontrollen av de farliga kemikalierna är undermålig. Vi kan inte fortsätta skjuta regleringen av de här ämnena på framtiden, det är dags att agera nu.

Dagens forskning visar att hormonstörande kemikalier, även i mycket små mängder, kan bidra till olika hormonrelaterade störningar. Det handlar bland annat om försämrad spermiekvalitet, olika typer av cancer och att fler barn föds med missbildade könsorgan.

Att fasa ut och förbjuda användning av farliga kemikalier kommer minska både mänskligt lidande och spara samhället stora summor pengar.

Inom EU nämns de hormonstörande ämnena i en handfull olika lagstiftningar, bland annat om bekämpningsmedel och i biocidlagstiftningen. Dock råder fortfarande oklarhet om hur de hormonstörande ämnena ska definieras.

Därför har EU-kommissionen i flera år arbetat med att ta fram kriterier för hur detta ska ske.

Övergripande kriterier är väldigt viktigt för att kunna göra korrekta bedömningar av de här ämnena. Vissa kemikalier kanske bör förbjudas direkt, medan andra kan fortsätta användas utan fara.

Problemet är att vi inte kan veta vilket, och alltså inte vidta rätt åtgärder, förrän kriterierna är på plats.

Förslaget om kriterier skulle ha presenterats i december 2013. Från Europaparlamentets sida gjorde vi allt vi kunde för att få Kommissionen att följa vad de lovat.

Bland annat skickade vi, tillsammans med ledamöter från flera partigrupper, ett skarpt brev till ordföranden förra hösten. Men förgäves. På grund av påtryckningar från kemikalieindustrin stoppades förslaget.

Nu har EU-kommissionen i stället publicerat en färdplan för hur kommande lagstiftningsförslag ska se ut. Ett viktigt dokument, visst, men långt ifrån bindande lagstiftning. Dessutom är det som står att läsa en källa till stark oro.

I färdplanen presenterar kommissionen olika alternativ till lagstiftning. Det första alternativet lyder: ”Ingen politisk förändring. Inga kriterier specificeras.” Således ingen förändring alls. Det är orimligt. Inte nog med att det arbete som pågått inom kommissionen i flera år blir till ingen nytta, det vore dessutom förödande för framtida reglering av hormonstörande ämnen.

Tyvärr innehåller flera av alternativen i färdplanen stora brister. Det är tydligt att Kommissionen varit tvungen att ta hänsyn till starka intressen som inte vill se mer lagstiftning på kemikalieområdet.

Hur ska vi kunna se framtida generationer i ögonen? Hur ska vi kunna säga att vi hade chansen att bidra till en giftfri vardag, men vi tog den inte? I stället valde vi att göra…

Ingenting.

Kommissionens färdplan är dock inte skriven i sten. Än finns tid för ändringar. Trots färdplanens stora brister finns det alternativ som på ett bra sätt adresserar problemet med hormonstörande ämnen. Den vägen vill vi att EU går, en väg som leder till att våra barn slipper utsättas för gifter.

Nu finns alltså chansen att påverka. Vi gör allt vi kan i Europaparlamentet men medlemsstaterna måste också agera. Tidigare har Sveriges regering agerat passivt. Att man nu stämmer Kommissionen är mycket bra, men mer måste göras.

Vi uppmanar regeringen att bilda allianser med andra länder och samarbeta över nations- och partigränser för att visa att man menar allvar med målsättningen om en giftfri vardag.

Upp till bevis.

Framtida generationer räknar med det.

Åsa Westlund (S), Riksdagskandidat och före detta EU-parlamentariker
Jytte Gutland (S), nybliven EU-parlamentariker

 

 

* * *

facebook Twitter Email