Nu finns chansen att driva vår välfärdsmodell i EU

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 27 januari 2017.

Nytt år och nya möjligheter. Vi var nog många som under nyårsnatten önskade oss ett politiskt bättre och ljusare år 2017.

Det gamla året innehöll så mycket ilska och polarisering. Världen upplevde flera terrorattacker, regionala långdragna konflikter och krig. Vi såg fler människor på flykt än vi sett sedan andra världskriget.

Samtidigt drog en protektionistisk våg över världen som gav sig uttryck i politiska val som Brexit och Trump. Det finns därför verkligen skäl att önska sig en ny riktning som motverkar polarisering och i stället fokuserar på att bekämpa sociala orättvisor.

Nu sker förstås inte politiska förändringar bara därför att vi önskar oss det. Politik handlar som bekant om att vilja. Det vi måste göra är att kavla upp ärmarna och arbeta för bättre organisering och tydligare alternativ från alla oss som vill se en ny social utveckling för Europa och världen. Vi måste sluta se den tid vi lever i som ödesbestämd och istället att vi tillsammans kan påverka framtiden.

Egentligen ? Trump och SD till trots ? har vi socialdemokrater tiden på vår sida. Författaren Katrine Marçal skrev en krönika i Aftonbladet den 7 augusti 2016, om hur man brukar säga att vänstern vann striden om kulturen och högern om ekonomin i samhället. Den politiska kompromiss som rått i västvärlden de senaste trettio åren har varit en kombination av (ny)liberala ekonomiska reformer och i sammanhanget radikal politik gällande kvinnors, HBTQ-personers och etniska minoriteters rättigheter.

Krönikan beskrev hur finanskrisen och dess efterspel exploderade kompromissen och att vi nu lever i en våg av populism.

Jag delar den analysen. Det är i efterspelet, mellanrummet efter den nyliberala erans kollaps, vi i dag befinner oss i. Den insikten borde leda oss till ett antal slutsatser, bland annat att det finns en större lyhördhet för den kritik vi socialdemokrater alltid har haft emot ojämlik fördelning. Nu finns chansen att driva vår välfärdsmodell i EU. Den ger tydliga svar, när frågorna till största del handlar om hur vi skapar rättvisa och trygghet. Jag vill att vi med större självförtroende tar för oss och visar ledarskap för framtidstro, progressivitet och social rättvisa.

Till sist en glad nyhet. Vi har lyckats få parlamentet att rösta för vårt förslag om ett socialt protokoll. Förhoppningsvis en hint om vilken politisk riktning Europaparlamentet vill se framöver.

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker

 

 

* * *

facebook Twitter Email