Stora skillnader mellan rättssystem i EU

”Det handlar bland annat om utsatta gruppers tillgång till en rättvis rättsprocess, rättshjälp för dem som befinner sig under fattigdomströskeln” säger Jytte Guteland i ett pressmeddelande sedan Europaparlamentets rättsliga utskott godkänt hennes förslag till förbättringar av genomgången av medlemsländernas rättssystem.

 

 

facebook Twitter Email