Svenska (S) i EU-parlamentet säger ja till ny kommissionsordförande

Efter försäkringar om en mer ambitiös klimatpolitik och krav på ett tydligt ställningstagande för EU:s grundläggande demokratiska principer, valde de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet på tisdagen att rösta ja till kristdemokraten Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen.

– Vi hade givetvis helst velat se vår kandidat, socialdemokraten Frans Timmermans, som ny kommissionsordförande, men sedan det stod klart att han inte hade tillräckligt stöd har vi arbetat för att påverka det politiska innehållet hos den kandidat EU:s medlemsländer fört fram, säger Heléne Fritzon efter omröstningen. Framför allt handlar det om tydliga krav på…

Läs mer

Jytte Guteland (S) fortsätter i Europaparlamentets miljöutskott

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) har utsetts till ledamot i parlamentets utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och  i utrikesutskottet (AFET).

– Den enskilt viktigaste utmaningen inom miljö- och klimatområdet är det fortsatta arbetet med att stärka EU:s klimat- och energilagstiftning, så att den läggs i linje med Parisavtalets mål, säger Jytte Guteland. Hon pekar också på utarmningen av den biologiska mångfalden och vikten av att skapa en giftfri miljö, med ett fullgott skydd mot farliga…

Läs mer
facebook Twitter Email