Media & kontakt

KANSLI
 • Marcus Lindeberg Goni, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  E-post: Marcus.LindebergGoni@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 479 96 09 71
 • Khaled Saibi Tanderup, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för utrikesfrågor (AFET)
  – underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
  E-post: khaled.saibi@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 471 94 00 18
PRESS
SOCIALA MEDIER
facebook Twitter Email