Media & kontakt

KANSLI

 • Tobias Ghersetti, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  E-post: tobias.ghersetti@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 478 94 28 32
 • Anna Emanuelsson, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för utrikesfrågor (AFET)
  – underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
  E-post: anna.emanuelsson@ep.europa.eu
  Kontor: +32 2 283 76 94
  Mobil: +32 476  66 02 82

PRESS

facebook Twitter Email