Media & kontakt

Kontakter i Bryssel/Strasbourg

 • Tobias Ghersetti, politiskt sakkunnig
  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  Telefon: +32 2 284 76 94
  Mobiltelefon: +32 478 94 28 32
  Epost: tobias.ghersetti@ep.europa.eu
 • Blerta Hoti, politiskt sakkunnig
  Rättsliga utskottet (JURI)
  Telefon: +32 2 283 76 94
  Mobil: +32 470 20 63 92
  Epost: blerta.hoti@ep.europa.eu

 

Mediafrågor

facebook Twitter Email