Politik & vision

Jag vill att människa och miljö ska stå i centrum när besluten fattas. Jag är feminist och jag brinner för allas rätt till jämlika chanser – oavsett bakgrund eller nationell tillhörighet. Det krävs starka röster för människovärdet – det utmanas i vår tid. Därför är jag politiker och socialdemokrat.

Jag är europaparlamentariker för att jag vill vara med och påverka där de viktiga besluten fattas. För klimat- och miljöfrågorna är EU-besluten avgörande. Jag brukar tänka att beslut som är bra ”för barn och bin” leder EU i rätt riktning. Jag vill arbeta för att EU ska vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter.

facebook Twitter Email