Jytte i Europaparlamentet

  • Ledamot i utskottet för miljö-, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  • Suppleant i utskottet för rättsliga frågor (JURI)
  • Ordförande för Europaparlamentets intergrupp för Västsahara
  • Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
  • Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
facebook Twitter Email