Om Jytte

Jytte Guteland är europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet sedan 2014. Hon drivs av att skapa ett hållbart Europa som är bra för barn och bin. Om besluten är bra för barn och bin är de bra för klimatet, den biologiska mångfalden och samhället i stort.

I Europaparlamentet har Jytte haft många tunga förhandlingsuppdrag, bland annat EUs utsläppshandel och som huvudförhandlare för EU:s klimatlag. Sedan 2019 är hon koordinator (gruppledare) för den socialdemokratiska gruppen (S&D) i miljöutskottet, parlamentets största utskott.

Jytte Guteland föddes 1979 i Huddinge. Hon har tidigare varit ordförande för SSU. Hon har en magisterexamen i nationalekonomi från Södertörns Högskola. Tidigare har hon arbetat som politisk sakkunnig i Finansdepartementet och som projektansvarig på organisationen Global Utmaning.

I Europaparlamentet har Jytte Guteland följande uppdrag:

  • ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) & koordinator för Soc&Dem-gruppen
  • suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET)
  • ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
  • suppleant i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
facebook Twitter Email