Om Jytte

Jytte Guteland föddes 1979 och är idag europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Jytte har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2014.

I Europaparlamentet har Jytte Guteland följande uppdrag:

 • ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  & koordinator för Soc&Dem-gruppen
 • suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET)
 • ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
 • suppleant i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

 

Kort om Jytte

 • Född: 1979
 • Bor: Stockholm
 • Familj: Make och två barn
 • Bakgrund: Magisterexamen i nationalekonomi
 • Därför är jag politiker och Socialdemokrat: För att jag vill att människa och miljö ska stå i centrum när besluten fattas. Jag är feminist och jag brinner för allas rätt till jämlika chanser – oavsett bakgrund eller nationell tillhörighet. Det krävs starka röster för människovärdet. Det utmanas i vår tid.
 • Därför är jag europaparlamentariker: För att jag vill vara med och påverka där de viktiga besluten fattas. För klimat- och miljöfrågorna är EU-besluten avgörande. Jag brukar tänka att beslut som är bra ”för barn och bin” leder EU i rätt riktning. Jag vill arbeta för att EU ska vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter.
 • Saknar från Sverige när jag är Bryssel: Jag saknar naturen, främst skogen. På vintern finns det inget som slår en skogstur i skidspåret hemma. På sommaren saknar jag promenaderna och joggingturerna med hunden. I Bryssel får jag oftast nöja mig med de allt för få parkerna.
 • Saknar från Bryssel när jag är i Sverige: Jag saknar debatten om de globala frågorna och jag saknar närheten till många huvudstäder i Europa.
facebook Twitter Email