Jytte Guteland rankas som den näst mest inflytelserika klimatpolitikern i EU

I en ny sammanställning som VoteWatch Europe har gjort över politiskt inflytande när det kommer till EU:s miljö- och klimatpolitik kommer Jytte Guteland (S) på andra plats av alla europaparlamentariker. Toppar listan gör Bas Eickhout, en grön ledamot från Nederländerna.

– Jag har jobbat hårt för att få inflytande när det gäller EU:s miljö- & klimatarbete och det är förstås jätteroligt att det uppmärksammas. Jag kommer använda det inflytandet för att driva på för en mer ambitiös politik på dessa områden, säger Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker. Den höga placeringen motiveras med att Jytte Guteland är…

Läs mer

Jytte Guteland tar plats i EU-utskott kring djurtransporter

Nu är det klart att Jytte Guteland (S) tar plats i Europaparlamentets nya utskott för djurtransporter. - På många håll i EU är djurhållningen ohållbar. Varje år transporteras miljontals djur långa avstånd. Det sker i många fall under vidriga förhållanden i trånga, överhettade eller iskalla lastbilar. Detta måste få ett stopp, säger Jytte Guteland (S).

Djurtransporterna i EU sker inom medlemsstaterna och till tredjeländer för avel, uppfödning, ytterligare gödning och slakt. Redan 2012 krävde parlamentet att transporttiden för djur avsedda för slakt ska förkortas till högst åtta timmar. – Problemet är att de nuvarande reglerna inte efterlevs. Det pågår ett omfattande fusk. Ett systematiskt användande av alldeles för långa och…

Läs mer
facebook Twitter Email