Jytte Guteland (S) fortsätter i Europaparlamentets miljöutskott

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) har utsetts till ledamot i parlamentets utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och  i utrikesutskottet (AFET).

– Den enskilt viktigaste utmaningen inom miljö- och klimatområdet är det fortsatta arbetet med att stärka EU:s klimat- och energilagstiftning, så att den läggs i linje med Parisavtalets mål, säger Jytte Guteland. Hon pekar också på utarmningen av den biologiska mångfalden och vikten av att skapa en giftfri miljö, med ett fullgott skydd mot farliga…

Läs mer

Stora skillnader mellan rättssystem i EU

”Det handlar bland annat om utsatta gruppers tillgång till en rättvis rättsprocess, rättshjälp för dem som befinner sig under fattigdomströskeln” säger Jytte Guteland i ett pressmeddelande sedan Europaparlamentets rättsliga utskott godkänt hennes förslag till förbättringar av genomgången av medlemsländernas rättssystem. Stora skillnader mellan rättssystem i EU    

Läs mer
facebook Twitter Email