Jytte Guteland tar plats i EU-utskott kring djurtransporter

Nu är det klart att Jytte Guteland (S) tar plats i Europaparlamentets nya utskott för djurtransporter. - På många håll i EU är djurhållningen ohållbar. Varje år transporteras miljontals djur långa avstånd. Det sker i många fall under vidriga förhållanden i trånga, överhettade eller iskalla lastbilar. Detta måste få ett stopp, säger Jytte Guteland (S).

Djurtransporterna i EU sker inom medlemsstaterna och till tredjeländer för avel, uppfödning, ytterligare gödning och slakt. Redan 2012 krävde parlamentet att transporttiden för djur avsedda för slakt ska förkortas till högst åtta timmar. – Problemet är att de nuvarande reglerna inte efterlevs. Det pågår ett omfattande fusk. Ett systematiskt användande av alldeles för långa och…

Läs mer

Jytte Guteland (S) blir socialdemokraternas talesperson för Iran i EU

Vid ett digitalt möte under tisdagen i Europaparlamentet valdes Jytte Guteland (S) till den socialdemokratiska gruppens (S&D) stående talesperson för frågor som rör Iran.

– Jag ser fram emot att driva på för att EU ska ha en fortsatt dialog med Iran för att främja utveckling av landet och minska spänningarna i regionen, men också mellan USA och Iran. Trots att pandemin tillfälligt tagit fokus från konflikten med omvärlden så måste EU fortsätta arbeta för att minska antalet konfrontationer…

Läs mer
facebook Twitter Email