Förbjud farliga kemikalier i vår vardag

Debattartikel av Jytte Guteland och Åsa Westlund i Expressen den 11 juli 2014. Hormonstörande kemikalier finns överallt i vår vardag; i elektronik, möbler och leksaker. Bevisen är starka för att de riskerar att påverka människors hälsa negativt. Tyvärr har lagstiftningen inte hängt med i forskningens framsteg och kontrollen av de farliga kemikalierna är undermålig. Vi…

Läs mer

Klart med arbetsfördelningen i EU-parlamentet för S

Förhandlingen om fördelningen av platser i Europaparlamentets utskott är nu klar. Marita Ulvskog (S) blir 1:a vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förhandlingarna efter EU-valet har pågått hela juni månad och delegationsledarna för de 191 medlemmarna från 28 länder i den socialdemokratiska gruppen har för de svenska socialdemokraterna enats om följande fördelning:…

Läs mer
facebook Twitter Email