Jytte Guteland (S) kräver åtgärder mot hormonstörande kemikalier

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) kräver tydliga åtgärder för att begränsa hormonstörande kemikalier, när Stella Kyriakides, som föreslås få ansvar för folkhälsofrågorna i den nya EU-kommissionen, frågas ut av EU-parlamentet på tisdagseftermiddagen.

– Kan du lova här i dag att du kommer att agera konkret för att skydda medborgarna från de skadliga nivåer av hormonstörande ämnen som nu leder till stora hälsorisker, frågar Jytte Guteland, som är den socialdemokratiska gruppens samordnare i miljöutskottet. Exponering av låga doser av hormonstörande kemikalier kopplas till flera olika skador och sjukdomstillstånd…

Läs mer
Greta Thunberg

Vårt löfte till Greta Thunberg

Vi lovar Greta Thunberg och alla andra unga i världen, att vi svenska socialdemokrater tar klimathotet på största allvar och att vi agerar nu, skriver EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon och Jytte Guteland.

Debattartikel av Heléne Fritzon och Jytte Guteland i Dagens Arena den 30 september 2019. ”Ni har stulit mina drömmar, min barndom, med era tomma ord. Människor lider, människor dör och våra ekosystem faller samman. Vi står inför en massutrotning och allt ni kan tala om är pengar och ständig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni?” Inledningen…

Läs mer
facebook Twitter Email