Klimatet kan inte vänta

Omställningen till ett socialt rättvist, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Europa kan inte vänta. Om EU-kommissionen menar allvar måste den inom hundra dagar lägga fram ett skarpt förslag att minska EU:s utsläpp med 55 procent till år 2030.

Det är Europaparlamentariker Jytte Gutelands (S) budskap inför tisdagskvällens utfrågning i EU-parlamentet av den tilltänka kommissionären med ansvar för klimatfrågor och grön omställning, nederländaren Frans Timmermans.Som samordnare för den socialdemokratiska gruppen i det ansvariga miljöutskottet är Jytte Guteland en av dem som deltar i utfrågningen. – Det viktigaste för mig är att vi får ett…

Läs mer

Jytte Guteland (S) kräver åtgärder mot hormonstörande kemikalier

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) kräver tydliga åtgärder för att begränsa hormonstörande kemikalier, när Stella Kyriakides, som föreslås få ansvar för folkhälsofrågorna i den nya EU-kommissionen, frågas ut av EU-parlamentet på tisdagseftermiddagen.

– Kan du lova här i dag att du kommer att agera konkret för att skydda medborgarna från de skadliga nivåer av hormonstörande ämnen som nu leder till stora hälsorisker, frågar Jytte Guteland, som är den socialdemokratiska gruppens samordnare i miljöutskottet. Exponering av låga doser av hormonstörande kemikalier kopplas till flera olika skador och sjukdomstillstånd…

Läs mer
facebook Twitter Email