Stora skillnader mellan rättssystem i EU

”Det handlar bland annat om utsatta gruppers tillgång till en rättvis rättsprocess, rättshjälp för dem som befinner sig under fattigdomströskeln” säger Jytte Guteland i ett pressmeddelande sedan Europaparlamentets rättsliga utskott godkänt hennes förslag till förbättringar av genomgången av medlemsländernas rättssystem. Stora skillnader mellan rättssystem i EU    

Läs mer

”M och KD bör arbeta för att utesluta Orbáns parti”

Jytte skriver tillsammans med de fyra andra S-ledamöterna om situationen i Ungern och en uppmaning till M och KD att arbeta för att utesluta Orbáns parti från den kristdemokratiska och konservativa partigruppen EPP. ”M och KD bör arbeta för att utesluta Orbáns parti” [Svenska Dagbladet – 18 april 2018]

Läs mer
facebook Twitter Email